loading..
个股详情
PE:26.27 拖移PE:28.73 中位PE:47.97

昨收: 今开: 范围:~

实时:  行业:交通运输
当前估值:
内在价值线: 登录会员,立即查看
预期内在价值区间: 登录会员,立即查看
   
股价图
市场表现与估值
-1.18%1周表现:
2.49%6周表现:
-8.06%13周表现:
-19.21%26周表现:
-28.71%52周表现:
61.42-38.0252周高-低股价:
2,016.33总市值(亿):
2,002.29流通市值(亿):
1.50BETA:
26.27PE:
28.73拖移PE:
47.97中位PE:
0.75PS:
2.22PB:
收入趋势
盈利趋势
公司经营及概况
公司及经营概况:2003年成立,2010年上市。公司围绕物流生态圈,持续完善服务能力与产品体系,业务拓展至时效快递、经济快递、快运、冷运及医药、同城即时配送、国际快递、国际货运及代理、供应链等物流板块。2023年上半年公司物流及货运代理收入实现营收占比97.18%。控股股东:深圳明德控股发展有限公司(持股比例:48.25%);实际控制人:王卫(持股比例:50.24%);在职员工:162823名;地址:中国广东省深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦B座;电话:0755-36395338;网址:www.sf-express.com。
关键指标
  • 按季度
  • 按年度
关键指标(单位:元) 23Y3Q 23Y2Q 23Y1Q 22Y4Q 22Y3Q 22Y2Q 22Y1Q 21Y4Q
每股收益 1.28 0.85 0.35 1.26 0.91 0.51 0.21 0.87
每股收益(扣除) 1.13 0.76 0.31 1.09 0.79 0.44 0.19 0.37
每股营业收入 38.61 25.41 12.47 54.64 40.68 26.57 12.84 42.23
每股经营性现金流 4.29 2.82 0.88 6.68 40.68 3.41 0.98 3.13
每股净资产 18.54 18.37 17.90 17.62 17.33 16.69 16.79 16.91
每股资本公积金 8.83 9.02 9.00 8.99 9.01 8.97 9.38 9.42
每股未分配利益 7.82 7.42 7.17 6.82 6.50 6.10 5.97 5.76
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 48.95 48.95 48.95 48.95 48.95 48.95 49.06 49.06
利润表(单位:亿元)
主营收入 1,890.12 1,243.66 610.48 2,674.90 1,991.47 1,300.64 629.84 2,071.87
主营利润 79.83 54.79 23.62 110.34 82.41 50.95 21.40 72.48
利润总和 79.29 54.20 23.81 109.67 82.03 50.82 21.45 71.34
净利润 62.64 41.76 17.20 61.74 44.72 25.12 10.22 42.69
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 938.90 898.52 893.72 906.73 926.41 923.97 873.16 941.12
资产总计 2,224.16 2,180.40 2,140.87 2,168.43 2,174.11 2,124.67 2,032.59 2,099.00
流动负债 759.31 721.86 706.53 776.77 773.22 736.80 650.13 760.22
负债合计 1,213.65 1,168.34 1,143.35 1,185.57 1,203.85 1,180.70 1,056.47 1,119.85
股东权益 1,010.50 1,012.06 997.52 982.86 970.26 943.98 976.12 979.15
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 209.76 138.25 43.05 327.03 243.77 167.13 48.07 153.58
投资型现金流 -180.04 -136.34 -141.61 -120.91 -220.44 -68.25 -106.40 -171.31
融资型现金流 -64.84 -49.64 8.40 -160.17 -97.87 -66.65 -40.59 212.20
净现金流 -35.01 -46.45 -91.43 54.66 -67.80 34.74 -99.70 193.47
关键指标(单位:元) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
每股收益 1.26 0.87 1.61 1.31 1.03 1.12 1.06 0.22
每股收益(扣除) 1.09 0.37 1.35 0.95 0.79 0.87 0.67 0.20
每股营业收入 54.64 42.23 33.80 25.41 20.58 16.12 13.74 5.73
每股经营性现金流 6.68 3.13 2.49 2.07 1.23 1.38 1.36 0.91
每股净资产 17.62 16.91 12.39 9.43 8.27 7.41 4.90 6.06
每股资本公积金 8.99 9.42 5.36 3.65 3.64 3.60 1.97 4.63
每股未分配利益 6.82 5.76 5.64 4.47 3.39 2.61 1.81 0.18
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- 1.40
总股本(亿) 48.95 49.06 45.56 44.15 44.19 44.11 41.84 1.17
利润表(单位:亿元)
主营收入 2,674.90 2,071.87 1,539.87 1,121.93 909.43 710.94 574.83 6.68
主营利润 110.34 72.48 101.36 74.09 58.18 64.49 36.93 0.28
利润总和 109.67 71.34 100.39 74.26 58.68 65.02 51.91 0.29
净利润 61.74 42.69 73.26 57.97 45.56 47.71 41.80 0.25
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 906.73 941.12 516.77 428.97 319.22 314.90 213.33 5.94
资产总计 2,168.43 2,099.00 1,111.60 925.35 716.15 576.60 441.35 8.85
流动负债 776.77 760.22 418.09 309.82 263.69 215.45 183.87 1.71
负债合计 1,185.57 1,119.85 544.00 500.42 347.01 249.28 235.78 1.77
股东权益 982.86 979.15 567.60 424.94 369.14 327.33 205.12 7.08
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 327.03 153.58 113.24 91.21 54.25 61.08 56.75 1.06
投资型现金流 -120.91 -171.31 -148.84 -140.49 -93.29 -24.25 -37.15 0.03
融资型现金流 -160.17 212.20 13.32 73.72 29.73 60.42 9.03 -1.23
净现金流 54.66 193.47 -22.98 24.65 -8.50 97.12 29.25 -0.13
》更多我们的研究报告
  • 顺丰控股报告
  • 交通运输行业报告
  • 其他报告
2023年11期 顺丰控股 (002352)
2023年09期 顺丰控股 (002352)
2023年06期 顺丰控股 (002352)
2023年03期 顺丰控股 (002352)
2022年11期 顺丰控股 (002352)
2022年11期 顺丰控股 (002352)
2022年09期 顺丰控股 (002352)
2022年05期 顺丰控股 (002352)
2021年12期 顺丰控股 (002352)
2021年11期 顺丰控股 (002352)

行业增势平稳,扩建拓展成长空间

——3家机场上市公司综述    股票估值网 周少鹏  15-03-23

增长平稳,估值偏低

——3家机场行业公司综述    股票估值网 张楠  13-10-17

增长逐步趋缓,分红呈现价值

——5家高速公路公司综述    股票估值网 张楠  13-08-02

增长平稳,估值偏低

——6家港口公司行业综述    股票估值网 张楠  13-04-22

增长平稳,估值偏低

——3家机场行业公司综述    股票估值网 张楠  13-03-19

如何避开“好故事”?

——每周《个股估值总汇》概述    股票估值网 王喜  23-05-29

如何避开“好故事”?

——每周《个股估值总汇》概述    股票估值网 王喜  23-05-29

寻找成长在合理价位的好公司

——每周《个股估值总汇》概述    股票估值网 王喜  23-05-08

寻找成长在合理价位的好公司

——每周《个股估值总汇》概述    股票估值网 王喜  23-05-08

你的投资是否被市场的主流偏见影响?

——每周《个股估值总汇》概述    股票估值网 王喜  23-04-17

公告
标 题
日 期

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2023 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号