loading..
股票估值网22年半年报业绩和估值调整前瞻
分类查询:
按股票代码查询:
股票名称 股票代码 行业 最新
报告
每股收
益(元)
营业收入
(百万元)
同比 (%) 净利润
(百万元)
同比
(%)
预期比较

估值调整
每股净资
产(元)
净资产收
益率(%)
每股现金
流量(元)
毛利率
(%)
公告日期
美的集团 000333 家用电器 2.30 183,700 5.04 15,690 7.21 符合-维持     18.5307 11.95 3.0576 23.12 2022-8-31
格力电器 000651 家用电器 1.96 95,810 4.13 11,610 32.03 超出-上调     16.12 11.23 2.22 24.49 2022-8-31
顺丰控股 002352 交通运输 0.44 130,100 47.22 2,148 550.20 超出-上调     16.6936 2.57 3.4141 12.52 2022-8-31
汉缆股份 002498 电力设备 0.15 4,685 24.40 478 1.13 低于-下调     1.99 7.34 -0.11 21.27 2022-8-31
中顺洁柔 002511 轻工制造 0.17 4,368 2.82 221 -44.72 低于-下调     3.8336 4.39 0.5325 32.93 2022-8-31
恩捷股份 002812 电力设备 2.17 5,756 69.62 1,941 97.30 符合-维持     17.42 13.16 0.62 50.02 2022-8-31
牧原股份 002714 农林牧渔 -1.31 44,270 6.57 6,821 -172.82 超出-上调 8.3644 -13.17 0.0358 -9.49 2022-8-31
首创环保 600008 环保 0.10 9,925 11.82 742 -2.57 低于-下调     2.29 2.74 0.19 34.99 2022-8-31
中天科技 600522 通信 0.53 20,040 -16.68 1,794 776.49 超出-上调     0.5260 6.44 -0.0760 19.13 2022-8-31
京沪高铁 601816 交通运输 -0.02 7,928 -47.49 -1,030 -137.53 低于-下调     3.74 -0.55 0.02 3.63 2022-8-31
中国中免 601888 餐饮旅游 2.01 27,650 -22.17 3,928 -25.40 低于-下调     15.9650 12.52 -1.7596 33.98 2022-8-31
广汽集团 601238 汽车 0.54 48,690 40.83 5,640 39.46 超出-上调     9.43 5.92 -0.52 6.17 2022-8-31
旗滨集团 601636 建筑装饰 0.37 6,492 -4.99 1,002 -53.74 符合-维持     4.4529 7.40 0.2182 30.40 2022-8-31
绝味食品 603517 食品饮料 0.25 3,336 6.11 151 -68.57 低于-下调     9.06 2.32 0.80 28.02 2022-8-31
岱美股份 603730 汽车 0.31 2,259 2.52 295 5.12 超出-上调     4.1713 7.50 0.0989 27.41 2022-8-31
三棵树 603737 建筑装饰 0.02 4,707 0.50 7 -39.91 低于-下调     5.41 0.38 0.41 27.80 2022-8-31
伯特利 603596 汽车 0.53 2,114 37.15 215 -1.53 低于-下调     8.6481 5.94 0.2618 22.14 2022-8-31
中国建筑 601668 建筑装饰 0.59 1,061,000 13.24 24,870 1.36 符合-维持     8.31 6.96 -1.64 10.20 2022-8-31
风语筑 603466 建筑装饰 -0.19 555 -61.54 79 -129.05 低于-下调     4.7991 -3.47 -0.4830 22.16 2022-8-31
大参林 603233 医药生物 0.74 9,721 20.68 705 19.39 符合-维持     5.92 12.20 1.50 39.54 2022-8-31
海天味业 603288 食品饮料 0.71 13,530 9.73 3,293 1.32 符合-维持     5.0915 13.78 0.2691 36.63 2022-8-31
亨通光电 600487 通讯 0.37 22,110 22.42 885 59.21 超出-上调     8.84 4.21 -0.28 16.23 2022-8-31
山东药玻 600529 医药生物 0.53 1,977 9.07 315 9.28 符合-维持     8.0998 7.19 0.1894 29.31 2022-8-31
中青旅 600138 餐饮旅游 -0.30 2,862 -18.69 -215 -26749.00 超出-上调 8.49 -3.44 -0.75 12.91 2022-8-31
生物股份 600201 农林牧渔 0.10 642 -23.63 108 -57.02 符合-维持     4.5077 2.06 0.0355 51.60 2022-8-31
神工股份 688233 电子 0.55 263 28.87 87 -9.91 低于-下调     9.35 6.03 0.58 55.41 2022-8-31
保利发展 600048 房地产 0.85 110,800 23.10 10,130 0.76 符合-维持     15.0850 5.04 -1.8763 25.52 2022-8-31
一心堂 002727 医药生物 0.67 7,965 18.85 398 -22.32 符合-维持     11.48 5.91 1.05 34.67 2022-8-31
智飞生物 300122 医药生物 2.32 18,350 39.34 3,709 -32.60 超出-上调 12.7664 19.16 -0.8627 33.45 2022-8-31
弘亚数控 002833 机械设备 0.44 1,051 -12.71 186 -30.50 低于-下调     5.13 8.06 0.41 30.60 2022-8-31
凌霄泵业 002884 机械设备 0.64 863 -6.41 228 12.75 符合-维持     5.6575 10.35 0.8134 34.73 2022-8-31
赣锋锂业 002460 有色金属 3.99 14,440 255.38 8,032 861.60 超出-上调     20.95 30.80 1.46 60.53 2022-8-31
海大集团 002311 农林牧渔 0.54 46,330 21.30 905 -39.53 低于-下调     9.1553 6.06 1.4319 8.76 2022-8-31
歌尔股份 002241 电子 0.60 43,600 43.96 2,014 42.90 符合-维持     8.63 7.06 1.34 12.95 2022-8-31
中鼎股份 000887 汽车 0.32 6,573 2.98 401 -9.00 超出-上调     8.0143 4.07 0.3438 21.39 2022-8-31
泸州老窖 000568 食品饮料 3.74 11,660 25.19 5,496 30.59 超出-上调     19.69 17.85 2.77 85.92 2022-8-31
卓胜微 300782 电子 1.42 2,235 -5.27 757 -23.87 低于-下调     15.6063 9.41 1.1024 52.55 2022-8-29
特变电工 600089 电气设备 1.87 38,800 72.19 7,075 262.82 超出-上调     11.86 14.80 2.75 38.33 2022-8-29
新宝股份 002705 家用电器 0.60 7,126 7.26 493 72.62 超出-上调     7.7525 7.79 0.3605 18.65 2022-8-29
楚天科技 300358 医药生物 0.51 2,871 20.04 294 25.23 符合-维持     6.68 7.77 -0.61 37.34 2022-8-31
迪安诊断 300244 医药生物 3.03 10,750 85.68 1,879 196.22 超出-上调     12.4152 27.64 -0.9159 43.22 2022-8-31
太阳纸业 002078 轻工制造 0.61 19,850 25.56 1,638 -25.28 符合-维持     7.71 8.26 1.02 16.49 2022-8-31
伟星股份 002003 纺织服装 0.29 1,829 23.32 301 29.30 超出-上调     2.5837 10.73 0.2226 39.94 2022-8-29
兆易创新 603986 电子 2.22 4,781 31.32 1,468 98.25 超出-上调     21.78 10.32 0.16 49.44 2022-8-29
豪悦护理 605009 轻工制造 0.93 1,277 17.70 145 -16.27 超出-上调 18.1005 4.72 1.0836 22.59 2022-8-29
兖矿能源 600188 煤炭 3.66 100,300 53.39 17,840 193.82 超出-上调     13.99 24.48 2.71 39.30 2022-8-31
中国神华 601088 煤炭 2.04 165,600 15.00 40,510 58.48 超出-上调     18.5907 10.86 2.9374 40.72 2022-8-29
玲珑轮胎 601966 化工 0.01 8,403 -16.29 11 -98.40 低于-下调     12.66 0.06 0.26 12.82 2022-8-26
中国核电 601985 公用事业 0.29 34,570 14.98 5,419 18.83 低于-下调 4.2108 7.18 1.1497 50.61 2022-8-26
盛和资源 600392 有色金属 0.78 8,762 80.16 1,365 157.07 超出-上调     5.43 14.45 0.63 22.83 2022-8-26
[1/3] 每页50条 共109条记录 首页 上一页  下一页 尾页
注释:
1、代表该股票的最新分析报告所用财务数据,已更新至22年半年报
2、预期比较与估值调整:将上市公司的实际业绩与此前的预期业绩进行比较,会有三种结果:
3、每股收益/净资产/现金流量的计算公式: 每股收益/净资产/现金流量=(扣除非经常性损益后的归属母公司的净利润/净资产/经营活动现金流净额)÷报告期末的最新股本。     (因此与上市公司财务报告中的股本加权计算的结果可能会不一致,敬请注意)
4、净资产收益率的计算公式:净资产收益率= 扣除非经常性损益后的归属母公司的净利润÷净资产

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统所提供的信息仅供参考,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

© copyright 中股(深圳)投资研究有限公司
粤ICP备10217250号